I. Đối với trường hợp Box8 giao nhanh trong nội thành Hà Nội:

 - Yêu cầu khách hàng có mặt tại địa điểm nhận hàng ( địa điểm đã được 2 bên thống nhất ) vào thời gian giao nhận hàng.

 - Nếu khách hàng không thể có mặt tại địa điểm nhận hàng vao thời gian hẹn hoặc nhờ người nhận thay thì phải thông báo trước với Box8.

 - Chuẩn bị sẵn tiền để thanh toán ( nếu chưa thanh toán )

 - Đảm bảo số điện thoại khách hàng cung cấp có thể liên lạc được trong thời gian giao nhận hàng.

II. Đối với trường hợp giao qua đơn vị vận chuyển:

 - Yêu cầu khách hàng có mặt tại địa chỉ nhận hàng đã được khai báo với đơn vị vận chuyển.

 - Chuẩn bị sẵn tiền để thanh toán ( nếu chưa thanh toán ).

 - Đảm bảo số điện thoại khách hàng cung cấp có thể liên lạc được trong thời gian giao nhận hàng.

 - Mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ nhận hàng, số điện thoại nhận hàng và nhờ người nhận thay, xin mời liên hệ trực tiếp với nhân viên phát hàng của đơn vị vận chuyển khi nhân viên liên hệ theo số điện thoại đã đăng ký trên đơn hàng. Ngoài ra khách hàng có thể thông báo cho Box8, tùy tình hình Box8 có thể thông báo lên tổng đài để yêu cầu hỗ trợ.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: