🔎 Ảnh Review 🔎 Bandai MG RX-78-2 Gundam Ver.2.0 Xem thêm thông tin tại: https://www.gundam-base...

🔎 Ảnh Review 🔎 Bandai MG ZGMF-X42S Destiny Gundam Xem thêm thông tin tại: http://dalong.net/rev...

🔎 Ảnh Review 🔎 Bandai HG LM312V04 Victory Gundam Xem thêm thông tin tại: http://schizophonic9.c...

🔎 Ảnh Review 🔎 Bandai HG MSN-001 Delta Gundam Xem thêm thông tin tại: http://schizophonic9.com/...

🔎 Ảnh Review 🔎 Bandai HG AMS-129 Geara Zulu (Guard Type) Xem thêm thông tin tại: https://reggio...

🔎 Ảnh Review 🔎 Bandai HG MAILeS Kenbu 1/72 Kyoukai Senki Xem thêm thông tin tại: http://schizop...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: