- Khách hàng cần đảm bảo sản phẩm đổi trả đủ điều kiện như trong Chính sách đổi trả & hoàn tiền.

 

- Tiếp theo, khách hàng cần liên hệ với Box8 qua một trong các cách sau:

  + Form Liên hệ

  + Email

  + Hotllne

 

Khách hàng nên chuẩn bị sẵn thông tin cần thiết và gửi cho Box8 thông qua form trên hoặc trong quá trình trao đổi giữa Box8 và khách hàng.

- Lý do cụ thể dẫn đến mong muốn đổi trả

- Biên bản đồng kiểm hàng hóa với nhà vận chuyển tại thời điểm nhận hàng.

- Hình chụp sản phẩm hiện tại: bao gồm hình chụp kiện hàng có đầy đủ tem vận chuyển ở trên, hình chụp sản phẩm và hộp sản phẩm, hình chụp tổng quát hộp sản phẩm kèm theo kiện hàng, các hình chụp khác thể hiện lý do khách hàng muốn đổi trả…

 

Nhân viên của Box8 sẽ liên hệ trao đổi và hướng dẫn cụ thể việc đổi trả hàng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: